понедељак, 17. октобар 2011.

SAOPŠTENJE INICIJATIVNOG ODBORA ČLANOVA ULUS-A POVODOM SKUPŠTINE ULUS-A ODRŽANE 15. OKTOBRA 2011.


Skupština ULUS-a održana je 15. oktobra, dakle pet meseci nakon bezrazložno i svojevoljno produženih mandata aktuelne uprave, a četiri meseca nakon prethodno zakazane Skupštine koja nije održana zbog nedostatka kvoruma, odnosno sa 97 prisutnih članova ULUS-a koji su uz negodovanje i kritike upućene upravi insistirali na što hitnijem sazivanju nove Skupštine.

Nameće se pitanje zašto je Upravni odbor odlagao sazivanje ponovljene Skupštine budući da odredbama novog Statuta koji je donet na problematičan način nije uslovljen kvorum, te se u skladu s tim moglo postupiti prema zahtevu tada prisutnih članova i zakazati Skupština za 15 dana.

Na ponovljenoj Skupštini nije ispoštovan dnevni red objavljen u Biltenu izborne i godišnje Skupštine, jer je između dva saziva iste Skupštine promenjen sadržaj dnevnog reda, i to tako što je iz dnevnog reda izbačena ključna tačka “Izveštaj organa I tela ULUS-a”, čime je Skupština onemogućena da raspravlja i izjašnjava se o radu izabranih predstavnika.

Prilikom usvajanja dnevnog reda istaknut je zahtev Slikarske sekcije Skupštini ULUS-a za promenu dnevnog reda kako bi se omogućila rasprava o izveštajima organa i tela ULUS-a pre izbora za novi sastav organa i tela udruženja. Ovaj zahtev je bio posebno važan zbog kontradiktornih izveštaja Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Umetničkog saveta u spornom biltenu iz juna meseca, kao i činjenice da su se čak tri člana Upravnog odbora ponovo kandidovala. Predsedavajući je odbio da stavi na glasanje legitimno podnet zahtev o promeni dnevnog reda.

Izbor organa vršen je sa nedovoljnim brojem kandidata (Nadzorni odbor), čime je bitno narušen izborni postupak (bira se 5, a predloženo je 4).

Tokom trajanja izbornog postupka, radno predsedništvo je otkazalo usluge stenografisanja i audio-vizuelnog praćenja Skupštine, kako se tok započete Skupštine nakon izbora ne bi registrovao, što jasno ukazuje da dalji tok Skupštine za sazivače Skupštine nije bio važan. Posle ovakvog postupka ostaje pitanje na osnovu čega će biti sačinjen zapisnik o nastavku Skupštine.

Finansijski izveštaj nije razmatran niti je Skupština pozvana da se izjasni o njemu.

Izveštaj Ateljejske komisije, koji je uredno upućen Skupštini, nije razmatran, budući da ga predsedavajući nije uvrstio u dnevni red niti je o njemu obavestio Skupštinu.

Predsedavajući je u više navrata zloupotrebio svoj položaj samovoljno i bezrazložno uskraćujući članovima pravo da govore, suprotno usvojenom poslovniku.

Upravni odbor je selektivno primenio odredbu Statuta koja govori o aktivnom i pasivnom članstvu (ukoliko član nije platio članarinu više od dve godine, privremeno gubi prava koja proizlaze iz članstva, čl. 14. stav 9 “da predlaže, bira i bude biran u organe i tela ULUS-a): nije obavestio gotovo dve trećine članstva (pasivnog) o održavanju Skupštine i uslovio je sekcije da primene ovaj kriterijum pri izboru kandidata za organe i tela ULUS-a, dok s druge strane na samoj Skupštini nije primenio ovaj kriterijum, čime su članovi dovedeni u neravnopravan položaj.

Predsedavajući je u više navrata, uprkos izričitom insistiranju prisutnih, odbio da stavi na glasanje predlog koji je uputila Slikarska sekcija ULUS-a, da se zbog narušene procedure i niza neregularnosti prilikom žiriranja kandidata ponovi konkurs za program galerije ULUS-a u 2012.

Skupština je započela zasedanje sa sat i po zakašnjenja zbog održavanja dečije priredbe u prostoru u kojem je bilo predviđeno njeno održavanje, čime nisu ispoštovane odredbe čl.29 stav 2 Statuta ULUS-a, kojima se predviđa da Skupština počinje sa radom 30 min. nakon termina u kojem je zakazana, što je posebno važno zbog utvrđivanja kvoruma. Ovo govori o potpunoj neozbiljnosti sazivača Skupštine i nedopustivom nepoštovanju vremena članova ULUS-a.


Zbog svega ovog tražimo:

  1. Hitnu izmenu Statuta koja se odnosi na rukovođenje rada Skupštine – da od sada pa nadalje Skupštinom ULUS-a ne predsedavaju predstavnici tela i organa ULUS-a, već za tu priliku izabrano radno predsedništvo.
  2. Opoziv dva člana Upravnog odbora: Vukašina Milovića i Suzane Vučković, koji snose odgovornost za ovakav tok Skupštine, jer verovatno ne bi bili izabrani da je glasanje za novi saziv Uprave usledilo nakon opisane rasprave.
  3. Sazivanje vanredne Skupštine na kojoj će se razmotriti nedopustivi propusti u radu protekle Skupštine i izvršiti dopuna kandidata za članove Uprave ULUS-a.

Inicijativni odbor članova ULUS-a

Нема коментара:

Постави коментар