уторак, 28. април 2009.

RAZLOZI ZA OSPORAVANJE KANDIDATURA ZA DRUGI MANDAT

RAZLOZI ZA OSPORAVANJE KANDIDATURA ZA DRUGI MANDAT
vaj. Leposavi Milošević Sibinović, sli. Vesni Golubović i graf. Stanki Todorović
1. Zbog zloupotrebe položaja pozivanjem, pretnjama potpisnicima peticije sa zahtevom da potpise povuku, što predstavlja nedopustiv vid vršenja pritiska na članove koji su javno podržali kritički stav prema predstavnicima koji vrše javnu funkciju (postoje svedoci koji potvrđuju da su to radili Leposava Milošević, Saša Pančić i Marijana Gvozdenović).
2. Zbog nelegalnog preuzimanja nadležnosti Umetničkog saveta, odnosno formiranja komisije za davanje mišljenja o kandidatima koji su se prijavili na konkurs za Nacionalna priznanja i zbog sprovođenja samovoljno utvrđenih kriterijuma, koje nije potvrdio nijedan zvanični organ niti stručno telo ULUS-a. Pojedini članovi ULUS-a su zbog toga pretrpeli direktnu materijalnu štetu.
3. Zbog nelegitimnog izjašnjavanja u vezi sa predlogom izmena Zakona o doprinosima (najniža osnovica 35% od prosečne zarade), budući da inicijativa za izmenu nije prethodno razmatrana na sednici UO i o njoj ne postoji nikakva odluka. Eventualna primena ove odredbe negativno bi se odrazila na socijalni status svih samostalnih umetnika.
4. Zbog nesavesnog postupanja u procesu razmatranja Nacrta zakona o kulturi, u kojem su pokazali nezainteresovanost, nekompetentnost pri utvrđivanju primedbi na Nacrt, bez prethodne rasprave Upravnog odbora o stavova koje će zastupati u Koordinacionom odboru umetničkih udruženja Srbije. Ovo predstavlja primer zloupotrebe položaja i prekoračenja ovlašćenja, a posledice će se, ukoliko se predlozi prihvate, negativno odraziti na status udruženja i umetnika.
5. Zbog skrivanja činjenica bitnih za informisanje članstva koje se odnose na rad UO.
6. Zbog samovlasnog odlučivanja u postupku utvrđivanja uslova potpisivanja ugovora sa “Telenorom”, tako što iznos zakupa nije utvrđen na sednici UO. (Postoje i drugi, slični primeri kada je reč o sponzorskim terminima.)
7. Zbog vršenja isplata povodom Bijenala proširenih medija, za koje ne postoji odluka UO i zbog derogiranja Organizacionog odbora Bijenala kao jedinog na Statutu zasnovanog tela koje može organizovati manifestaciju jedne sekcije. Isplate su vršene organizacijama čiji je vlasnik direktorka Bijenala, što predstavlja direktan sukob interesa?
8. Zbog nedemokratske procedure odlučivanja Upravnog odbora i uspostavljanja sistema “glasačke mašine” u procesu donošenja odluka, što je u potpunosti obesmislilo rad UO kao kolektivnog organa upravljanja, a čime je urušen njegov legitimitet. Posledica takve neprincipijelnosti bile su četiri ostavke i isključenje jedne od sekcija iz sastava ovog organa, koji je, prema Statutu ULUS-a, zasnovan na proporcionalnoj sekcijskoj zastupljenosti.
9 . Zbog kršenja Statuta ULUS-a povodom izbegavanja obaveze hitnog zakazivanja nove, posle neuspele Skupštine koja je bila zakazana za 31.05.2008. Nova se zakazuje tek posle 11 meseci, ček dva meseca posle statutom obavezujućeg roka koji se odnosi na trajanje mamdata ( dve godine ) izabranih predstavnika . Upravni odbor je zbog ostavke četiri člana više od godinu dana funkcionisao suprotno odredbama Statuta koje predviđaju da udruženjem upravlja organ kolektivnog rukovođenja koje broji devet članova.
10. Zbog kršenja Statuta ULUS-a u pogledu obaveze pravovremenog obaveštavanja članova udruženja o održavanju izborne Skupštine ULUS-a čime je velikom broju naših kolega uskraćeno osnovno demokratsko pravo da biraju i budu birani u organe i tela ULUS-a.Ukazujemo na činjenicu da bilten mnogim kolegama u Beogradu nije stigao ni do 23.04.2009 godine . Ovo se posebno odnosi na članove iz unutrašnjosti .
11. Zbog neodgovornog i nesavesnog upravljanja udruženjem pri finansijskom poslovanju i trošenju materijalnih sredstava bez pokrića, što je uzrokovalo manjak prikazan u završnom računu za prošlu godinu u iznosu više od 2.000.000,oo dinara.
Inicijativni odbor čla nova ULUS-a