петак, 08. мај 2009.

Obmana javnosti - Nacrt Zakona o kulturi

SAOPŠTENJE INICIJATIVNOG ODBORA ČLANOVA ULUS-a

Obmana javnosti

Nacrt Zakona o kulturi

U više navrata tokom proteklih par sedmica predstavnici ministarstva oglašavali su se u medijima ističući aktuelan rad u vezi sa tekstom nacrta zakona o kulturi. Sve što je pomenuto u vezi s ovim poduhvatom pobuđuje sumnje i ukazuje na činjenicu da je tekst nacrta značajno menjan u odnosu na zvaničnu verziju, koja je nastala kao prečišćen tekst posle javne rasprave zaključene 2008 godine.

Smatramo da aktuelno ministarstvo nema kapacitet neophodan za stručno redefinisanje nacrta zakona i uvereni smo da se netransparentnim postupkom proizvodi niz nesagledivih posledica, koje će se u primeni negativno odraziti na delatnost kulture i nepotrebno opteretiti proceduru donošenja ovog važnog zakona.

Ako pristupite sajtu Ministarstva kulture, odnosno opciji PROPISI, na prvom mestu nalazi se nacrt zakona. Kada je otvorite bićete iznenađeni činjenicom da ne zatičete tekst koji je do skora bio postavljen , već ćete se suočiti s potpuno novim sadržajem. Pitamo se kome je i zašto potrebna ova obmana, posebno zbog činjenice da je više od 50 subjekata tokom javne rasprave uputilo predloge izmena, na osnovu čega je i sačinjen prečišćen tekst nacrta zakona.

Konstatovali smo sledece:

o Neprepoznavanjem umetničkih delatnosti kao dominantnog interesa kulturne politike koji mora biti stimulisan i afirmisan stvara se konfuzija u sistemu vrednosti, kad je reč o umetničkim kriterijumima i subjektima koji ih predlažu i utvrđuju.
o Izmene su takve prirode da suštinski i u negativnom smislu menjanju ulogu nevladinog sektora i vode ekstremnoj etatizaciji.
o Nacionalnom savetu, već i u prethodnoj verziji nesvrsishodnom i neefikasnom telu zbog svoje glomaznosti, sada se bespotrebno poverava jedan posao koji oni, s obzirom na svoj sastav, neće biti u stanju da relizuju, a to je utvdjivanje kriterijuma i statusa istaknutog umetnika.
o Nacionalna strategija se umesto parlamentarne verifikacije svodi na vladinu

uredbu.

o Na površan način se vrši upliv u najsuptilnijie oblasti umetničkog delovanja.
o Izmene u odnosu na prethodnu verziju nacrta svedoče o suštinskom nerazumevanju delatnosti kulture i procesa koji se odvijaju u njoj.
o Budžet se besmisleno i nepotrebno opterećuje proširenjem obima osiguranika iz sfere samostalnih delatnosti.
o Umetnička udruženja su izjednačena sa ostalim udruženjima u kulturi i oduzete su ingerencije telu koje ih koordinira.

Zaključujemo da nisu u pitanju samo tehnička uskladjivanja sa aktuelnim zakonodavrstvom, kao što bi Ministarstvo želelo da prikaže, već je izmenama suštinski promenjena intencija zakona.

Zbog suštinskih izmena koje su netransparentnim putem unete u “najnoviju” verziju nacrta zakona, neophodno je omogućiti stručnoj javnosti da putem nove javne rasprave participira u formulaciji konačne verzije teksta ovog izuzetno važnog zakona.

U Beogradu

8.05.2009 god.

Inicijativni odbor, Predrag Kočović

Dragan Kićović

Anica Vučetić

Vlada Ristivojević

Dobrica Kamperelić

Mirjana Denkov

Nina Todorović

Dragoslav Krnajski