четвртак, 17. новембар 2011.

JAVNA OBJAVA INICIJATIVNOG ODBORA ČLANOVA ULUS-a / POKUŠAJ OBESMIŠLJAVANJA FUNKCIJE UDRUŽENJA

Skrenuli smo pažnju javnosti na sporna dešavanja na problematičnoj Skupštini ULUS-a iz oktobra meseca ove godine u saopštenju Inicijativnog odbora (blog Inicijativnog odbora članova ULUS-a) od 17. oktobra 2011. godine.

Ukazali smo na manipulisanje članstvom i zloupotrebu položaja predsedavajućeg i članova radnog predsedništva Izborne Skupštine ULUS-a.

Prinuđeni smo da se oglasimo povodom aktuelnog kršenja Odluke Skupštine ULUS-a kojom se predsednik Upravnog odbora obavezuje da u skladu sa usvojenim Pravlnikom o radu Skupštine zakaže nastavak Skupštine radi dopunskih izbora za organe i tela ULUS-a, jer kao što smo pomenuli u predhodnom obraćanju, nije izabran dovoljan broj članova za Nadzorni odbor, Umetnički savet, kao i za ostala tela ULUS-a.

Naime, dužnost predsedavajućeg i članova radnog predsedništva je bila da konstatacijom na osnovu izveštaja izborne komisije da nije izabran potreban broj članova u skladu sa čl. 23 Pravilnika, prekinu Skupštinu i zakažu njen nastavak u roku od najviše 30 dana.

Konstatujemo: rok predviđen Pravilnikom je istekao 15. novembra.

Sve navedeno potvrđuje osnovanost Zahteva za opoziv izabranih članova Upravnog odbora Vukašina Milovića i Suzane Vučković.

Jasno ukazujemo na grubo kršenje odredbi Statuta ULUS-a, čl.34, stav 2. koji potvrđuje da je osnov za opoziv kada članovi organa i tela svoje funkcije vrše protivno odlukama Skupštine ULUS-a.

Po istom pravilniku Zapisnik sa Skupštine je trebalo da bude sačinjen na osnovu stenografskih beleški u periodu od 30 dana, što takođe nije učinjeno (čl. 31 i 32 Pravilnika o radu Skupštine).

Takođe, grubim kršenjem odredbi Statuta ULUS-a nije obezbeđena javnost rada Upravnog odbora. Poslednji Zapisnik objavljen na sajtu ULUS-a – pre konstituisanja novog saziva Upravnog odbora je zapisnik Upravnog odbora iz juna meseca, objavljen 5. avgusta 2011.


Beograd, 16.11.2011. Inicijativni odbor članova ULUS-a

Нема коментара:

Постави коментар